Bjärsjöholm

Foto: Per Blomberg.Norr om godset Bjärsjöholm, norr om Ystad, finns en gammal fin ädellövskog med rik flora och fauna. Tidigare förekom många almar som dött i almsjukan. De gamla bokarna är imponerande och är troligen över 250 år gamla.

Parkering finns intill det gamla slottet i söder. Flera mindre vägar inbjuder till utforskande med cykel.