Brösarps södra backar

gullvivaDet kuperade backlandskapet öster om Brösarps by är kanske som vackrast i månadsskiftet april-maj när gullvivor och backsippor färgar beteslandskapet gult och blått. Det är en makalöst storslagen utsikt från backarnas krön över Verkeåns dalgång.

Parkering och information intill landsvägen.

Tänk på att gullviva och backsippa är fridlysta.