Brösarps södra backar

gullvivaDet kuperade backlandskapet öster om Brösarps by är kanske som vackrast i månadsskiftet april-maj när gullvivor och backsippor färgar beteslandskapet gult och blått. Storslagen utsikt från backarnas krön över Verkeåns dalgång.

Parkering och information intill landsvägen.