Dunderbäcken

På Linderödsåsens nordostsluttning ligger naturreservatet Dunderbäcken med frodiga lövskogar. Den gamla banvallen som går genom området är idag cykelväg och gör det lätta att nå området. Vackrast är området på våren med imponerande blomsterprakt vid lövsprickningen.

Parkering finns i östra kanten men är svår att hitta.

Se uppdaterad och mer information om området här.