Everöd

Lövgroda. Foto: Per Blomberg.

Lövgrodor och orkideer vid Everöd
Detta smultronställe ligger 1,5 km SSV Tranås kyrka i Tryde socken, Tomelilla kommun. Den donerades år 1974 till Naturskyddsföreningen av Carl Gustav Hult, som föreskrev att området skulle bli lövskogsbevuxet med i första hand bok.

Everöd är en av föreningens få fastigheter som ännu inte är naturreservat, och kanske det område vi vet minst om. Vår förhoppning är att vi tillsammans med lokala medlemmar kan öka kunskapen om Everöd. Vid förbundets tillträde betades hela området, men tidigare har ungefär 2/3 varit odlade medan resten – ett stenigt och fuktigt parti aldrig plöjts. I fältskiktet finns bl a gökblomster, ängsnycklar och blåsuga medan gränsgärdena kantas av ek, fågelbär, hassel, hagtorn och slån. I våtmarken häckar grågås och lövgrodor kan höras spela under ljumma försommarkvällar.

lastips

Skogen i fonden här är nu gallrad och ger ett betydligt öppnare intryck.

Plan för beskogning har gett många bekymmer
Vi upprättade 1974 en plan för beskogning som undantog det fuktiga området, vilket hägnades och sedan dess har betats. Här grävdes våren 1976 ett litet viltvatten. Hösten 1983 grävdes ytterligare ett lite större, ca 1000 m2. Våren 1975, 1976 och 1980 genomfördes skogsplanteringar. Resultatet blev ganska dåligt. Ca 75 % åts upp av sork, som funnit en verkligt fin biotop.

Under 2015 och 2016 har skogen gallrats och vägen öppnats upp. Nu är det därför enklare att hitta rätt. En skylt med information är planerad, liksom parkeringsplats och möjligen mer vatten.

Ta Skåneexpressen 5 till Tomelillastation, byt till Skåneexpressen 4 och hoppa av på Skåne Tranås, sedan ligger Everöd 1,5 km SSV Tranås kyrka i Tryde socken.