Everöd

Lövgroda. Foto: Per Blomberg.

En i det närmaste okänd och fager pärla i ett inbjudande landskap med prunkande hagmarksväxter.

Fastigheten donerades år 1974 till Naturskyddsföreningen av Carl Gustav Hult, som föreskrev att området skulle bli lövskogsbevuxet med i första hand bok. Markbeskaffenheten visade sig dock inte vara särskilt lämplig för just bok. Våren 1975, 1976 och 1980 genomfördes ändå skogsplanteringar. Resultatet blev ganska dåligt och 75 % åts upp av sork. Det som överlevde fick växa upp och först under 2015 och 2016 har skogen gallrats. Resultatet har blivit ett varierat, halvöppet haglandskap i den norra delen, med inslag av kvarstående äldre träd.

lastips

Skogen i fonden här är nu gallrad och ger ett betydligt öppnare intryck.

Everöd är en av föreningens få fastigheter som ännu inte är naturreservat, och kanske det område vi vet minst om. Vår förhoppning är att vi tillsammans med lokala medlemmar och besökare kan öka kunskapen om Everöd. Vid förbundets tillträde betades hela området, men tidigare har ungefär 2/3 varit odlade medan resten – ett stenigt och fuktigt parti aldrig plöjts.

Vi upprättade 1974 en plan för beskogning som undantog det fuktiga området, vilket hägnades och sedan dess har betats. Här grävdes våren 1976 ett litet viltvatten. Hösten 1983 grävdes ytterligare ett lite större.

Nu är det enklare att hitta rätt. En skylt med information är planerad, liksom parkeringsplats och möjligen mer eller fler våtmarker.

Naturvärden
I fältskiktet finns bland annat majviva, gökblomster, ängsnycklar och blåsuga medan gränsgärdena kantas av ek, fågelbär, hassel, hagtorn och slån. I våtmarken häckar grågås och lövgrodor kan höras spela under ljumma försommarkvällar. Över våtmarken patrullerar trollsländor som blå kejsartrollslända. Stenskvätta och andra öppenmarksfåglar ses i och runt gärdena i den södra delen.

Besökstips
I närbelägna Skåne-Tranås finns ett franskt café, vandrarhem, lyxrestaurang och en chokladfabrik.

Vägbeskrivning
Ta Skåneexpressen 5 till Tomelillastation, byt till Skåneexpressen 4 och hoppa av på Skåne Tranås, sedan ligger Everöd 1,5 km SSV Tranås kyrka. Parkera kan man göra i högerkanten av vägen som leder till ett hus intill väg 19. Gå längs kanten av fältet norr om huset i några hundra meter. På vänster sida längs kanten finns en ”grind”. Gå genom här och du är ute i själva området.

Tänk på/notera
Tänk på hur du parkerar då parkeringen ligger intill en bostad. Det kan fortfarande finnas taggtrådsrester längs det norra gärdet så ta det försiktigt om du tar dig över där. Ta inte med dig hund under den tid då korna betar i området.

Övrigt
Rapportera gärna på Artportalen allt du ser då kunskapen om Everöds fauna och flora är bristfällig.

Text & bild Magnus Billqvist