Fjällmossen

Uppe på Linderödsåsen ligger Skånes sydligaste större mosse. Området består av två mossytor med mellanliggande fäladsmarker och odlingsmarker. Här finns orre och ett fågeltorn finns uppsatt för att kunna uppleva spelet på våren.

Parkering finns i nordöst men är svår att hitta till.