Friseboda

Längs Hanöbukten finns ett större dynlandskap som planterats med tall för att binda flygsanden på 1700- och 1800-talen. Fortfarande finns öppna sandhedar och dynområden med intressant flora och fauna. Under senare tid har igenväxta dyner öppnats upp igen, se mer om det här.

Flera parkeringar ligger i reservatet som är populärt för bad sommartid. Både nudist- och hundbad finns också.