Friseboda

Öppna, långa sandstränder längs Hanöbukten med ett större dynlandskap som planterats med tall. Det senare gjordes för att binda flygsanden på 1700- och 1800-talen. Där sanddynerna slutar tar den trolska tallskogen med promenadvänliga småstigar vid. Arkeologiska fynd visar att människor bott och fiskat här sedan stenåldern och ålabodarna ligger tätt längs hela kusten. Sandmarkerna är unika och hela strövområdet är naturreservat. Fortfarande finns öppna sandhedar och dynområden med intressant flora och fauna. Under senare tid har igenväxta dyner öppnats upp igen, se mer om det här.

Beskrivning av naturvärden/sevärt
Tallskogen i reservatets norra del har gamla anor, åtminstone ända tillbaka till 1600-talet. De äldsta tallarna är över 200 år och sanddynerna är höga. Knotiga tallar, böljande backar och ett gråvitt marktäcke av lavar och sandblottor ger skogen ett trolskt intryck. I Friseboda kan man hitta den sällsynta och fridlysta växten martorn. Martorn påminner om en tistel och de blåa blommorna kan ses i juni-juli. Martorn är ovanlig i Sverige och finns sporadiskt på sandstränder vid havet.

Besökstips
Det finns flera parkeringsplatser att välja på i reservatet. Det finns flera mindre stigar som går genom reservatet, men inga markerade stigar. I reservatets södra och norra del finns rullstolsanpassade stigar ner till de tillgänglighetsanpassade utsiktsplattformarna. Både nudist- och hundbad finns norr om Gropahålet, där också flera leder ansluter, som en helt ny (2020) sträcka av Skåneleden. Bussanslutning finns från Åhus.

Se mer om området inklusive kartor här.

cykel_mbi