Haväng och Ravlunda

230085_20636478680_3584_n

Betad hedmark på haväng

Haväng är ett klassiskt utflyktsmål vid Verkeåns utlopp i Östersjön. Det ligger strax norr om Kivik och Vitemölla. I norr breder de öppna betade hedmarkerna på Ravlunda skjutfält ut sig och i söder tar naturreservatet Vitemölla strandbackar vid med betade, kuperade torrängar. Området erbjuder häftiga bad med långa vita stränder. Här betar får, kor och hästar som ser till att markerna hålls öppna. Har du tur kan du också stöta på ett av lamadjuren ute på heden, vars uppgift är att vakta fåren mot varg.

Backsippafältsippa

Både fältsippa (till vänster) och backsippa trivs på Haväng

Naturvärden
Ravlundafältet bildades i och med att militären har använt marken för övningar sedan 1940-talet. Tack vare det har det varit ett tryck på att marken skall hållas öppen och fantastiska vidder av hedlandskap har skapats. De militära aktiviteterna har ytterligare goda effekter, som markstörning. När stora fordon kör fram över heden bildas sandblottor som är viktiga för många sällsynta arter. En viss störning är alltså nödvändig för att förhindra igenväxning och bibehålla biodiversiteten. Här växer både fält- och backsippa, trift, hedblomster och fältmalört.

Vitemölla strandbackar är en av de mest typiska lokalerna för sandstäpp; en mycket sällsynt vegetationstyp. Här trivs arter som sandnejlika, sandvedel och liten och stor sandlilja. En hel del ovanliga fjärilar, skalbaggar och fåglar knutna till hed och sandstäpp kan man också hitta. På öppna marker trivs fältpiplärka och svartfläckig blåvinge, medan sommargyllingen föredrar att hålla till i skogsdungarna. Tack vare värmen och tillgången på småkryp trivs sandödlan på heden. I de södra delarna av Vitemölla strandbackar kan man på sommaren hitta lövgrodor som föredrar att spendera de varma månaderna på året i träd och buskar.

225240_20636448680_1817_n

Havängsdösen

Besökstips
Haväng huserar en hel del fornminnen. Den mest kända är utan tvekan Havängsdösen; en över 5000 år gammal grav från stenåldern. Dösen ligger strax nedanför parkeringen vid vandrarhemmet Skepparpsgården. Nära Haväng hålls årligen i juli Sveriges största marknad; Kiviks marknad med över 100 000 besökare. Då kan det vara extremt mycket folk i rörelse i området och föredrar man en avkopplande tur för att titta på djur och natur rekommenderas att undvika just de dagarna då marknaden hålls. I nordvästra delen av Vitemölla strandbackar ligger Lindgrens länga, ett utemuseum där man kan få veta mer om områdets natur och kultur. Museet nås enklast från parkeringen vid Haväng. Skåneleden passerar från söder till norr genom området. Reservatet Vitemölla strandbackar förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. En broschyr med mer information om strövområdet kan hittas på stiftelsens hemsida.

På intilliggande Ravlundafältet står gamla pansarfordon som idag används som övningsobjekt.

På intilliggande Ravlundafältet står gamla pansarfordon som idag används som övningsobjekt.

Vägbeskrivning
Haväng är lättast att besöka med bil. Parkering finns vid vandrarhemmet Skepparpsgården. Man kan också åka via Havängs sommarby till en parkering strax norr om Klammersbäck. Till båda viker man av österut från väg 9 mellan Brösarp och Kivik. Åker man kollektivt med buss är det enklast att åka till Vitemölla och gå in i Vitemöllareservatet söderifrån.  Från parkeringen vid Haväng leder en bred spångad väg ner till sandstranden. Länk till karta.

377164_10150440325493681_1726405298_n

Utsikt från stranden på Haväng. I horisonten syns Stenshuvuds siluett

Tänk på
Ravlunda är ett militärområde. Ibland pågår övningar och då är området avspärrat. Respektera skyltning. Du kan se på försvarsmaktens hemsida när det planeras vara övningar.

I princip hela området är fårhage, men det är för stort för att sätta upp staket. Därför kan det verka som om fåren (och lamadjuren) går lösa. Djurägarna har istället förlitat sig på naturliga hinder, som hav och bäckar. När det är dags för tackorna att få sina lamm gör de det oftast mitt ute på den blåsiga heden. Det kan se miserabelt ut för det nyfödda lammet, men gå inte nära för att hjälpa. Så länge människor är i närheten står tackan vakt, men när de blir lämnade ensamma slickar hon sin unge, ger den di och lägger sig ner bredvid den för att värma.

Ingrid Camper

Havangsdosen4_webb