Hörjelgården

Hörjelgården är en natur- och kulturskola i Österlens gränstrakter. Här kan du besöka en bit Skåne som vi tänker oss att det såg ut på Linnés 1700-tal. Se slåtterängar, små åkertegar och besök den vackra betade utmarken. Du kan också besöka vår lägerskola, ta del av vårt kursprogram eller få reda på mer om den ekologiska forskning som finns på Hörjelgården. Vi har också program för allmänheten. Varje år anordnas Hörjeldagen med öppet hus. I juli kan du vara med och slå våra ängsmarker, här finns plats för många liar och räfsor…

Kanske känner du mest för att ta en promenad på egen hand. Det finns en folder som berättar om de marker du vandrar genom och en naturstig att följa. På Hörjelgårdens marker finns en stor mångfald av växter och djur som tillhör det äldre kulturlandskapet. Har du tur kan du få se lövgrodan i den lilla dammen i utmarken!

Läs mer på Hörjelgårdens sidor!