Kåsebergaåsen

Det dramatiska landskapet med vidunderliga utsikter och den fantasieggande om än dock omflyttade skeppssättningen Ale stenar utgör ett självklart utflyktsmål. Passa på att fika eller skaffa bakverk längs vägen och ät lunch i hamnen på diverse rökta läckerheter.

Längs sydkusten mellan Nybroån och Hagestad löper en ås som till stora delar är betad. De branta fallen mot havet skapar en mycket vacker landskapsbild och rik flora och fauna. Längst ut och uppe på udden vid Kåseberga ligger skeppssättningen Ale stenar.

Floran och faunan består inte minst av en ganska sällsynt sådan, knuten till öppna, ständigt föränderliga, varma sandblottor. Här återfinns sällsynta åkerogräs som åkerklätt och sminkrot, såväl som vår kanske vackraste reptil: sandödlan. Innanför kusten häckar kornsparv, och det gör den endast här i landet. Även den är en rest av vårt forna odlingslandskap.

För den fågelintresserade är Kåseberga välkänt för dess sträckande sjöfåglar, som här passerar förbi under vår och höst. Många sällsyntheter har setts här genom åren, även rastande tättingar inne i och runt Kåseberga by.

Vägbeskrivning
Från kustvägen är det skyltat till Kåseberga och stora parkeringar finns i hamnen. Därifrån leder stigar upp till Ale stenar. Man kan också ställa bilen vid Kabusa skjutfält för att vandra därifrån. Busshållplatser finns både i Kåseberga och längs kustvägen. Skåneleden går längs kusten och passerar området. Man kan vandra längs strandlinjen och uppe på åsen åt båda hållen och Skåneleden förbinder området med flera andra reservat längs kusten.

Tänk på/notera att området är naturreservat. Se mer om hela området här.

Foto: Per Blomberg.