Kåsebergaåsen

Foto: Per Blomberg.Längs sydkusten mellan Nybroån och Hagestad löper en ås som till stora delar är betad. De branta fallen mot havet skapar en mycket vacker landskapsbild och rik flora och fauna. Längst ut på udden vid Kåseberga ligger skeppssättningen Ale stenar.

Flera parkeringar finns längs kusten och speciellt i Kåseberga.