Kiviks marknadsplats

Foto: Per Blomberg.Mellan Kivik och Vitemölla ligger de öppna strandbackarna där Kiviks marknad ordnas varje år. Övriga delar av året kan man njuta av den rika floran och det vackra landskapet. Flera sällsynta växter finner här en av sina sista tillflykter i vårt landskap, eftersom de kvävs av högre vegetation. De gynnas därför av hårt betestryck och marknadsbesökarnas årliga tramp.

Parkering finns både vid landsvägen i väster och vid strandvägen längs stranden i öster. Goda bussförbindelser och cykelväg från Simrishamn.