Krageholm

Foto: Per Blomberg.Slottet Krageholm vid Krageholmssjön omges av varierade marker med lövskogar, odlingsmarker, hagmarker och kärr. Unikt är de många gamla ekarna som växer i åkermarken söder om sjön.

Parkering finns vid landsvägen direkt söder om sjön. Småvägarna är lämpliga för cykling och vandring. Själva slottet är inte öppet för allmänheten men kan bokas för gruppvisningar.