Krageholm

Foto: Per Blomberg.Slottet Krageholm vid Krageholmssjön omges av varierade marker med lövskogar, odlingsmarker, hagmarker och kärr. Unikt är de många gamla ekarna som växer i åkermarken söder om sjön.

Parkering finns vid landsvägen direkt söder om sjön. Småvägarna är lämpliga för cykling. Själva slottet är inte öppet för allmänheten men kan bokas för gruppvisningar.