Christinehof

Omgivningarna kring slottet Christinehof är mycket inbjudande med hagmarker, lövskogar och såväl restaurerade som nyskapade våtmarker. Flera vandringsleder gör det lätt att ta sig runt i området.

Foto Per Blomberg.Borstakärrs våtmarker som delar av området kallas erbjuder massor och rekommenderas varmt. Det är lättillgängligt, besöksvänligt och fint. Stora delar av miljöerna kring Christinehofs slott i sydöstra Skåne har de senaste åren genomgått rejäla förändringar, och alla troligen till de bättre ur en naturintresserad persons perspektiv.

Naturvärden
Det finns mycket att upptäcka och njuta av i detta område. Våtmarkerna bjuder exempelvis på en rikedom av fåglar och det är inte långt mellan jagande rovfåglar som passerar över. På natten susar många olika arter fladdermöss kring men för att få ut det mesta av dem krävs specialutrustning i form av detektorer. Dessa fångar upp fladdermössens ljud och med vägledning av det kan de olika arterna identifieras.

chrhofNedanför den stora parkeringen finns de så kallade kräftdammarna, som anlades men aldrig togs i bruk då man under arbetet hittade större vattensalamander där. Idag är de hemvist även för mängder av akvatiska insekter, inte minst dykarbaggar och trollsländor, vilket inte är så konstigt, då dammarna är grunda och solvarma.

För den som vill se trollsländor gäller det att vara ute under vår till tidig höst i fint väder med så lite vind som möjligt. Intressanta arter här inkluderar griptångsflicksländamånflickslända och citronfläckad kärrtrollslända. Kring de större våtmarkerna patrullerar blå kejsartrollslända och tidig mosaikslända.

Besökstips
I slottet finns kafé och museum och det ordnas ofta konserter och tävlingar av olika slag i slottsparken. Det kan därför vara värt att kolla upp det innan man åker dit, ifall det t ex innebär problem med parkering eller åtkomst.

Vägbeskrivning
Det är skyltat från kustvägen, njut av den fantastiska allén längs vägen! Parkera på den stora parkeringen. Karta över området finns här. Observera att det finns alternativa stavningar, som t ex Kristinehov, som gör att det kan vara lite förvirrande att hitta rätt i kartdjungeln.

Tänk på/notera
Kräftdammarna och en del andra områden är inhägnade på grund av betesdjur.
Christinehof stavas på olika sätt beroende på vilken karta eller annan källa du använder.

Läs mer
Christinehofs ekopark
Tomelilla kommun
Naturskyddsföreningen i Tomelilla

Text & bild Magnus Billqvist