Listarumsåsen

Foto: Per Blomberg.I det ganska flacka öppna odlingslandskapet på Österlen sticker Listarumsåsen upp med både öppna betesmarker och skogsklädda åssträckor. Vår flora är rik i lövskogen och på betesmarken växer bland annat backsippor.

Parkering finns vid vägen mellan Smedstorp och Sankt Olof.