Mälarhusen

Foto: Per Blomberg.Strax nordöst om Sandhammaren ligger Mälarhusen med liknande karaktär. Här finns stora sanddynområden med tall och ekskog. Längs kusten finns öppna dyner med strandråg och exponerad sand. Området är populärt för bad sommartid och gränsar till omfattande fritidshusbebyggelse.