Mossbystrand

Foto: Per Blomberg.Ett litet strandreservat på sydkusten med sandstrand och dyner innanför. Området har skyddats för intressant flora och stor betydelse för friluftslivet, framför allt bad sommartid.

Parkering finns i anslutning till området vid kustvägen. Cykelväg nästan hela sträckan mellan Trelleborg och Ystad.