Rörums backar

Foto: Per Blomberg.Söder om byn Rörum ligger ett mycket vackert backlandskap som delvis är skyddat som naturreservat. Landskapet består av omväxlande betesmarker och lövskogsdungar kring Rörums å som kastar sig ut i några fall intill den gamla möllan.

Parkering finns intill möllan och bussförbindelser i Rörums by.