Sandhammaren

Foto: Per Blomberg.

På få om ens någon annan plats i Skåne kan man uppleva lika vidsträckta stränder med öppet dynlandskap som här. Lika inbjudande som det är på sommaren kan det vara dramatiskt under höst och vinter, särskilt när det stormar och vinden piskar vågorna mot kustlinjen.

Sommartid kan det vara välbesökt då stränderna är bland de finaste vi har. Under andra delar av året är man inte sällan helt ensam, och då bjuder landskapet på rofylldhet och kontemplation.

Den sandiga kusten i sydöstra Skåne bjuder på en särpräglad natur med stora sanddyner både öppna och skogsklädda med tall och ek. Den breda stranden är populär för bad sommartid och en stor parkering finns i området. Skåneleden passerar längs kusten och sommartid finns bussförbindelse mellan Ystad och Simrishamn på kustvägen.

Innanför stranden i Hagestad ligger öppna dynområden, ljung- och gräshedar, skogar och kärrmarker. De högsta dynerna finner man längs stranden öster om Tyge å som rinner genom reservatet. Stora delar av området är täckta av planterad tallskog som blandats upp med ek, björk och andra lövträd.

Området rymmer en mängd småfåglar som häckar i lövskogen och på de öppna markerna ska man hålla utkik efter den sällsynta fältpiplärkan. Under höst och vår passerar sträckande sjöfågel och ofta rastar även stora mängder småfåglar som trastar, sångare och flugsnappare. Sandödla kan man hitta i de varma sandblottorna. Hagestad och Sandhammaren är det enda större skogsområdet i sydöstligaste Skåne och har ett rikt djurliv med älg, rådjur, kanin och ekorre.

Tänk på att delar av området är naturreservat, se mer om det här.

Foto: Sven O A Svensson

Morgonsol på sträckande ejdrar. Foto: Sven O A Svensson

Vägbeskrivning
Åtminstone sommartid går det buss längs kustvägen. Närmaste hållplats heter Sandhammaren och därifrån är det en dryg kilometer att gå. Från kustvägen mellan Kåseberga och Skillinge finns det flera avfarter till Sandhammaren och en del av dessa är skyltade. Vid Sandhammarens fyr finns parkeringsplats.