Sandskogen

Foto: Per Blomberg.Öster om Ystad ligger Ystad sandskog på båda sidor om kustvägen ner till havet. Marken är sandig med främst hedartad vegetation i fältskiktet och tall och ek i trädskiktet.

Sandstranden är populär för bad sommartid och ett flertal parkeringar finns i området. Cykelväg från Ystad gör området lättillgängligt.