Skansen

Foto Magnus Billqvist

Mer tätortsnära än så här blir det inte: naturreservatet Skansen ligger inne i Simrishamn.

I södra delen av Simrishamn finns delar av strandheden bevarad i naturreservatet Skansen. Det betade området har en tunn jordmån där sandstenshällar på flera ställen går i dagen.

Naturvärden
Floran och faunan är intressant med flera sällsynta arter. Nästan 300 kärlväxter har noterats vilket får sägas vara mycket för en så liten yta. Göknycklar och vårkällört är två mindre vanliga arter som finns här, och på våren pryds marken av vitsippsmattor. Flera småvatten finns inom området. Lövgroda är ganska talrik och det är enkelt att se flera trollsländor hålla revir.

Besökstips
Missa inte Tjyvastenen, ett massivt, fyrkantigt stenblock som man inte kan låta bli att undra över hur det hamnat där det ligger. Här firas traditionellt Valborgsmässoafton.

Vägbeskrivning
Parkeringsmöjligheter finns längs vägen intill och förstås inne i Simrishamn. Både tåg och buss stannar några hundra meter norrut. Det finns stättor på flera ställen för att komma över stängslet.

Tänk på/notera
Området är kommunalt naturreservat. Ta inte med hund under de delar av året då betesdjur går ute. Notera ut- och infarter vid parkering.

Läs mer
– Natur på Österlen. Naturvårdsprogram Simrishamns kommun. 2010.
Länsstyrelsen 

Text & bild Magnus Billqvist