Skansen

Foto Magnus BillqvistI södra delen av Simrishamn finns delar av strandheden bevarad i naturreservatet Skansen. Det betade området har en tunn jordmån där sandstenshällarna går i dagen på flera ställen. Floran och faunan är intressant med flera sällsynta arter.

Parkering finns i Simrishamn och både tåg och buss stannar några hundra meter norrut.