Skoghejdan

Foto: Per Blomberg.Väster om Fyledalen ligger den gamla fäladsmarken Skoghejdan som är skyddad som naturreservat. Området betas och har ett artrikt busk- och trädskikt. Långvarig betespåverkan har skapat en artrik flora och fauna med bland annat lövgroda och klockgroda i dammarna.

Parkering finns i sydvästra kanten och småvägarna inbjuder till cykelutflykter.