Snogeholm

P1050254_webben

Utsikt över Sövdesjön

Strövområdet Snogeholm breder ut sig mellan de tre sjöarna Sövdesjön, Snogeholmssjön och Ellestadssjön i Sjöbo kommun. Här kan du fiska och skåda fågel, eller varför inte uppleva omgivningarna från kanoten. På hösten bjuder Snogeholm på utmärkta svamplokaler och härliga promenader bland trädens färgprakt. Många besökare får uppleva djur som havsörn, grävling, hjortar och lövgrodor. Det finns ridled, stig för mountainbike och flera stugor eller campingplatser att hyra. Inom området ligger slottet Snogeholm där det finns restaurang och hotellverksamhet.

P1040809

Gott om god matsvamp såsom stolt fjällskivling och kantareller

Naturvärden
I Snogeholm möter du ett skiftande landskap – sandiga hedar, öppna fälader, blöta alkärr, skir lövskog och mörk granskog. Här kan man hitta ovanligt många mäktiga träd, med flera hundra år på nacken, och det finns gott om rovfåglar att spana på. Kring Sövdesjön häckar glada, brun kärrhök, duvhök, fiskgjuse och lärkfalk. Delar av Snogeholm ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för skyddsvärda naturmiljöer. Vid Sövdesjöns södra spets finns Navröds naturreservat.

Förutom häftig natur bjuder Snogeholm även på många kulturlämningar. Eftersom det är ett gammalt godslandskap hittar du lite varstans i området rester från tiden då Snogeholms gods hade sin storhetstid. Under 1800-talet var Snogeholm en egen by med ladugård, statarbostäder, smedja och tegelbruk. Godset hade 26 gårdar, en kvarn och 42 gatuhus liksom sågverk, trädgårdsmästeri, träullsfabrik, mejeri och kolugnar.

DSC00728

Härliga hundpromenader varvas med välförtjänta pauser längs vandringslederna

Besökstips
Området är ett strövområde med många parkeringar och vandringsleder. Allt från lättpromenerade stigar på någon kilometer till den drygt 16 kilometer långa Snogeholmsrundan. En kort strandpromenad vid Snogeholmssjön är anpassad för barnvagn och rullstol. Skåneleden passerar området. Området ansvaras för av Stiftelsen Skånska landskap  som också ordnar med bemanning i områdeskontoret och uthyrning av stugor etc. För de små anordnas det en spännande naturskola med aktiviteter som skräddarsys efter varje klass.

I Sövdesjön finns två badplatser. Dels inne i byn och dels vid Tockarpsbadet.

IMG_0586

Hösten bjuder på färgprakt. Här en röd flugsvamp som tappat sina prickar

Vägbeskrivning
Kollektivt åker man med buss 341, Sjöbo-Blentarp-Veberöd som går alla dagar till två hållplatser norr om strövområdet (Sövdeborg och Sövdekorset). Från ”Sövdekorset” är det ca 1.5 km längs med Skåneleden till strövområdet.

Väljer man bil åker man via väg 13, sen är det skyltat mot Snogeholm. Områdeskontoret är en röd tegelbyggnad utmed Snogeholmsvägen.

Karta och vägbeskrivning till Snogeholm på hitta.se

Tänk på
Delar av Snogeholms strövområde är naturreservat. Det betyder att allemansrätten inte gäller och att det finns särskilda bestämmelser inom detta område. Du får till exempel inte göra upp eld eller tälta. Vill du fiska så kom ihåg att du behöver fiskekort! Det köper du på plats eller via Stiftelsen skånska landskaps sida Fiska i Snogeholm.

Ingrid Camper

Källor
Stiftelsen Skånska landskap
Snogeholms slott

P1050243