Söndre klack

Titta upp för storslagen utsikt och ned för en särpräglad och sällsynt flora. 

Direkt väster om Degeberga ligger ett mycket vackert och kuperat beteslandskap kring höjdsträckningen Söndre klack. Höjden kallas i folkmun för Sockertoppen och erbjuder storslagen utsikt över Linderödsåsens östra sluttning. ”Klacken” är en del av det större området Degeberga backar som breder ut sig norr om toppen.

Naturvärden
I branterna finns en rik sandstäppsflora med flera mycket sällsynta arter. Sandlusern finns här i de kanske största bestånden i landet, en art som i övrigt endast återfinns på en handfull platser i Skåne. Andra sällsyntheter att hålla utkik efter är liten sandlilja, tofsäxing, sandglim, sandnejlika och sandtimotej.

Inte bara rara växter pockar på uppmärksamheten här. Den vackra sandödlan kan ses i varma, soliga och skyddade partier. Kungsfiskare svirrar inte sällan förbi längs bäcken, där kungstrollslända, en av Europas största insekter, har revir. Fler trollsländor och en del fågel hittas också i en större damm alldeles intill reservatet.

Besökstips
Besök också närbelägna Forsakar.

Vägbeskrivning
Det går att angöra området på flera sätt. Stigar leder över större delen av området, vilket i och för sig knappast behövs, då underlaget är välbetat och bekvämt att ta sig fram på. En banvall är omgjord till cykelväg och leder i en båge runt den västra delen av reservatet. Grindar och stättor gör att det går att ta sig in i området på flera platser. En parkering med informationsskyltar finns i den södra delen. Denna når man genom att ta in på Söndreklacksvägen från huvudvägen genom Degeberga. Till Degeberga finns det bussförbindelser.

Tänk på/notera
Söndre klack ligger inom det kommunala naturreservatet Degeberga backar. Ta inte med hund under de delar av året som betesdjuren är ute.

Läs mer
– Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lunds Botaniska Förening 2003.
Länsstyrelsen

Text & bild Magnus Billqvist
31267_406593498680_580411_n