Allarps kvarn

Allarps kvarnStrax intill väg 108 mellan Kävlinge och Röstånga, omedelbart norr om Södervidinge, leder en vacker pilrad in till Allarps kvarn, som traktens hembygdsförening restaurerat. Kvarndammen har åter­uppstått, medan markerna runtom behöver rensas och även få mera naturlig vegetation. Välaån ringlar in från norr och dess vatten har hållit kvarnen igång och ska väl åter få göra tjänst då den gamla bygg­naden åter ska genomströmmas.

Markvården kring dammen har påverkats av inte minst almsjukan. Åtgär­derna för att röja och få bukt med den hårt kvävebelastade vegetatio­nen utförs ideellt och tar därför sin tid. En bukett lysande gul kabbleka står i ena kanten som ett lovande omen för fortsättningen.

I varje fall har den nyuppväckta dammen accepteras av vattenfågel. Gräsänder är som vanligt de första att anlända och har bosatt sig på den frodiga ön och såväl sot- som rörhöna rör sig i vasskanten.

Lokalen får ses som ett exempel på hur ett smultronställe med goda krafters hjälp så småningom kan växa fram och få avsett attrak­tionsvärde.

Texten är hämtad ur Arne Schmitz bok Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998.