Alnarpsparken

Vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp finns en ståtlig park som stod färdig så tidigt som i slutet av 1880-talet. Den tornar upp sig likt en oas ur slättlandskapet och är till stor glädje för många, såväl människor som och djur. Parkens besökare är verkligen olika typer av människor. Det kan vara allt från forskare, studerande, naturintresserade förskolebarn, arkitekturintresserade, till de som bara helt enkelt vill finna lite skönhet och ro en stund. Parken är dessutom perfekt för picknick oavsett om man föredrar sol eller skugga.

Beskrivning av naturvärden/sevärt
Alnarpsparken består av en av Sveriges största växtsamlingar (som ständigt utökas). De vedartade växterna (lignoserna) är parkens specialitet. I parken finner du träd, buskar och örter representerade från nästan alla jordens världsdelar. Här ligger även det som kallas Alnarpsslottet (slottsliknande byggnad). Det ritades av dansken Ferdinand Meldahl och uppfördes vid Lantbruksinstitutets bildande.Scilla. Foto: Charlotte Steneloo.

Vid Alnarpsslottet är parken välskött med välklippta gräsmattor och fristående träd med vida kronor. Ju längre söderut du kommer desto mer vildvuxen och skogsliknande blir parken, med mycket träd och buskar och ett fylligt fältskikt (ris, ormbunkar, örter, gräsartade växter och ungplantor av träd och buskar).

Det finns gott om stora öppna ytor och strukturerade planteringar men även små spännande utrymmen att utforska, där solljuset strilar ned genom grenverket och skapar mystik. Du finner också en liten damm i östra delen där du bland annat kan finna gul svärdslilja, skånskt mannagräs och bäckveronika.

I parken finns många gamla ekar och bokar. De äldsta träden är troligtvis närmare 300 år gamla. Med sina håligheter är dessa livsmiljö för många fågelarter och fladdermöss. Söder om slottet, i ett bestånd med gamla ekar, häckar kattuggla. Andra häckfåglar i området är skogsduva, korp, taltrast, nötväcka, stenknäck och ett flertal sångare.

igelkott. Foto: Charlotte Steneloo.Områdets långa kontinuitet som trädbärande mark har gjort att många arter som annars har svårt att sprida sig, har levt kvar här. I parken finns till exempel 25 rödlistade svampar.

Almlunden – resterna från den almskog som fanns på platsen runt 1700-talets mitt, är nu beväxt av bland annat alm, ask, ek, hassel och hagtorn med ett tjockt fältskikt av bland annat vitsippa, gulsippa, skogsbingel och mängder av ramslök. Tyvärr är almsjukan orsaken till att almarnas bestånd minskat kraftigt.

Växterna har skyltar med både svenska och vetenskapliga namn vilket är till stor nytta för både proffs och amatörer.

Besökstips
• Ladda ned Ljudguiden och ta en egenguidad promenad på ca 1,5 timme.

• Undersök Växtskyddsstigen – lär dig om växtskadegörare och växtskador. Ladda ned/hämta ut en broschyr som visar var de cirka 77 skyltarna står som beskriver skadan och skadans namn.

• Besök gärna parken vid olika tidpunkter på året då den visar upp helt olika sidor beroende på årstid och väderlek. På så sätt får du även en mycket god bild av hur växterna ser ut under olika förutsättningar. (Hur ser trädet ut på hösten? Vad blir det för effekt när snön faller på busken? Vilka växter låter när det blåser? Vilka blad blir speciellt vackra när det regnar? Vilka blommor kommer tidigt? Vad blir det för frukter och bär?)

Vägbeskrivning
Björkar. Foto: Charlotte Steneloo.Länk till karta över området runt Alnarp.

Koordinater: Lat 55°39′ 27″ N Long 13°04′ 51″ Ö (parkering P3 – det finns flertalet parkeringar i anslutning till parken).

Bil: Det finns flera sätt att köra till Alnarp. Nedan några förslag.
Från Lund: E22 mot Malmö, ta avfart 18 mot Köpenhamn, håll mot Åkarp. Sväng höger i T-korsning. Efter cirka 1 km sväng vänster på Alnarpsvägen, fortsätt till Alnarp.

Från Malmö: E20 – mot Landskrona/Helsingborg, avfart, Åkarp. Alternativt, Västkustvägen till Cirkulationsplats Arlöv – Malmövägen mot Lomma, efter 2km sväng höger, fortsätt till Alnarp.

Från Landskrona/Helsingborg: E20 – mot Malmö. Ta avfart 20 mot Lomma. I rondellen ta tredje avfarten mot Åkarp. Efter cirka 2,5 km är Alnarp skyltat till vänster.

Buss Se Skånetrafiken för tidtabeller och resvägar.

Tåg (se Skånetrafiken för tidtabeller och resvägar): Åkarp (Malmö-Lund). Det är 2 km från stationen till Alnarp.

Tänk på/notera

  • Alnarpsparken är en park, som är öppen för allmänheten.
  • Parken är alltid öppen och det är fri entré.
  • Växter eller växtdelar får inte skadas eller bortföras.
  • Du får inte framföra moped eller annan motortrafik i parken.
  • Hundar är välkomna men det är koppeltvång oavsett säsong.
  • Det är inte tillåtet att grilla, elda eller tälta.
  • Parken har breda stabila gångar där både rullstol och barnvagn går att framföra utan större problem.
  • Toaletter med toalett för funktionshindrade finns i en låg tegelbyggnad alldeles intill Alnarpsslottet. Där finns även skötbord.

Övrigt
Varje år i slutet av maj anordnas ”Alnarpsdagen”. Den innehåller bland annat guidade visningar, råd om växter och träd, försäljning av krukväxter.

Inom Alnarpsområdet finner du även:
• Sortimentsträdgårdar: Dessa ligger i anslutning till Alnarpsparken och innehåller rhododendron, sommarblommor, buskar, löv- och barrträd, magnoliaskog, perenner, och Eplantsortiment.
• Tor Nitzelius park: Den ligger väster om Alnarpsparken och har en vindskyddande funktion samt ingår i forskning om parkplanteringar som arkitektoniska och dynamiska system. Stigen som går genom de olika cellerna ger en upplevelse av växter från olika världsdelar.
• Alnarps Västerskog – Alnarps landskapslaboratorium: En plats för både rekreation och miljöanpassad virkesproduktion. Här försöker man återskapa ett produktivt lövträdsområde på jordbruksmark. Själva skogen är uppbyggd av mindre trädbestånd kopplade till varandra på olika sätt och ett ringlande vattensystem.
• SLU-biblioteket: Elektroniska och tryckta resurser inom landskap, trädgård och jordbruk – även för allmänheten. Biblioteket ligger i Alnarpsgården som tidigare var en ladugård där lantbruk bedrevs.
Restaurang Alnarp: Restaurangen ligger i direkt anslutning till parken.
• Trädgårdslaboratorium: En fysisk och intellektuell mötesplats där forsknings- och utvecklingsförsök utförs i samarbete med representanter från näringslivet. Här finns det möjlighet till att boka guidade turer.
• Rehabträdgård: En terapiträdgård som utformas för att påskynda läkningsprocesser hos svårt sjuka människor.
Museer: Lantbruksmuseet, Hovbeslagsmuseet och Vagnsmuseet.

paraplyer. foto: charlotte steneloo.

Se mer
En guide till Malmötraktens smultronställen
Floran i Skåne
Skånsk naturguide
Skånsk skådarguide
Sveriges Lantbruksuniversitet
Alnarpsparken

Charlotte Steneloo

japansk lönn. foto: charlotte steneloo.