Dalby Söderskog

Dalby-Söderskog2-forweb

Porlande bäckar och vildvuxna träd skapar den härliga urskogskänslan.

Att besöka Dalby Söderskog är som att förflytta sig till en annan värld. De matta färgerna i kombination med stora döda nedfallna träd skapar på hösten en mäktig skogskänsla. Sprudlande bokfinkssång och en matta av nyutslagna vit- och gulsippor gör att du på våren har en sann sagomiljö framför dig. Stigarna av trä är anpassade för rörelsehindrade och gör att skogen är öppen för alla, samtidigt som känslan av den praktfulla skogen inte går förlorad.

Naturvärden
Dalby Söderskog blev nationalpark 1918. Syftet var att bevara den vackra ädellövskogen, men det beslutades också att skogen skulle få utrymme att utvecklas fritt. Resultatet blev att almen spred ut sig. Skogen blev mörkare vilket ledde till att floran förändrades. Vegetationen fortsätter att förändras då träden gör markskiktet allt dunklare. Skogen består förutom av alm till största delen av ask, ek och bok. Än idag finns det gamla ekar med anor från 1700-talets början i områdets södra och västra delar.

Erik_Söderskog_forweb

I Dalby Söderskog kan man hitta mycket intressant, både det stora och det lilla.

I Dalby Söderskogs kan du förutom gul- och vitsippor hitta blommor som vätteros, hålnunneört, svalört, gulplister, skogsbingel och svalört. Under sen vår blommar vackra orkidéer i skogens norra del.

Hela året finns ett rikt fågelliv i parken. Hackspettarna trivs i de gamla döende träden, de är nämligen proppfulla av läckra insektslarver! Besökare kan upptäcka arter som spillkråka, gröngöling, nötväcka, trädkrypare, bofink, lövsångare, stare, gärdsmyg och kattuggla.

Riktigt häftig är också den 56 meter breda och upp till en meter höga jordvallen som omger halva nationalparken. Ingen vet exakt vad det är, men det är ingen tvekan om att den är skapad av mänskliga händer. Den är möjligen resterna av en gammal fornborg eller bosättning.

Besökstips
Dalby Söderskog tillsammans med Dalby Norreskog och mellanliggande betesmarker brukar kallas för Dalby hage. De flesta besökare lockas till området om våren då alla nyutslagna blommor förtrollar. Vad många glömmer är att det om möjligt är en starkare upplevelse att besöka nationalparken under den avlövade årstiden, då den karga miljön och de kala knarrande träden förstärker urskogskänslan.

65-dalby-hage

På våren förvandlas den karga skogen till ett frodigt landskap fullt av liv.

Vägbeskrivning
Dalby Söderskog ligger strax utanför Dalby, cirka en mil öster om Lund. Se karta här. Du tar dig lätt från Lund till Dalby med cykel via cykelbanan längs med länsväg 102. Bussar går från Lund C till Dalby busstation, varifrån det är en cirka 20 minuters promenad till Dalby Söderskog. Skyltar finns. Se på Skånetrafikens hemsida.  Den bilburna finner en stor parkeringsplats i anslutning till nationalparkens ingång. Här finns också toaletter.

Tänk på
Notera att Dalby Söderskog är en nationalpark. Allemansrätten gäller alltså inte här. Läs skyltarna som berättar vad som gäller i området innan besöket.

Se mer här:
Lunds kommuns hemsida
Naturvårdsverket

Eva Mårtensson

Dalby-Söderskog