Dalköpinge ängar

Dalköpinge ängar - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Området mellan Dalabadet och Gislövs läge har avsatts som naturreservat och är ett populärt närnaturområde för Trelleborgs invånare. Området är främst skyddat för sin floras skull men är även ett viktig häck- och rastplats för fåglar. Bland de förekommande arterna är beckasiner de mest karakteristiska för lokalen. Under hösten passerar inte sällan delar av fågelsträcket Dalköpinge när de följer kusten mot Falsterbo.

I fuktängarna är floran rik p.g.a. kalkberggrunden. Ängsnycklar och majnycklar blommar här på sommaren i stora bestånd. På de torra partierna växer bl.a. backsippa, rödkämpar, mandelblomma, smultronklöver, jordtistel och ängshavre.

Dalköpinge ängar nås från gamla kustvägen öster om Trelleborg.

Referenser: Skånsk naturguide, Skånsk skådarguide, Floran i Skåne