Dörröds fälad

Uppe på Romeleåsen ligger en rest av de tidigare omfattande fäladsmarkerna på urbergshorsten. Området är naturreservat och rikt på hasselbuskar där man med tur och skicklighet kan få se den sällsynta hasselmusen. Nötkråka och brandkronad kungsfågel är enklare att hitta!

Skåneleden passerar området och parkering finns i norr i Kullaskogen. Vissa dagar kan man köpa fika i Kullatorpet intill fäladen.
Dörröds fälad - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.