Eksholmssjön

Eksholm från ovan.Den här lilla sjön och dess något större naturreservat är för de flesta helt okänd mark. Sjön ligger i Svedala kommun, alldeles intill väg 816 mellan väg 108 och Sturup. Det är inget man tänker på när man är där, men ovanifrån är sjön formad som ett hjärta. En ganska trevlig och inbjudande form och så är också sjön och dess omgivningar.

Beskrivning av naturvärden/sevärt
Äldre och lummig bokskog präglar tillsammans med skogskärr stränderna kring sjön. De äldre lövträden är hemvist för vår största skalbagge – ekoxen, vilken man också har stor chans att se vid ett besök. Enklast att hitta verkar den vara under sensommaren. Titta gärna efter den i skogen kring scoutgården Kirsebo, på den östra sidan av sjön. Inte sällan ser man rovfåglar som havsörn och fiskgjuse.

Bland insekterna är det inte endast ekoxe som lockar besökare hit, även trollsländor av många slag ses fint vid Eksholmssjön.Ekoxe. Foto: Magnus Bilqvist. Ett tjugotal arter trollsländor finns kring sjön, där den mest intressanta tveklöst utgörs av kilfläckslända, som här har en stor population. Enklast ser man den genom att gå ut på bryggorna (en i norr och en i öster) och spana med kikare längs stränderna. Röd flickslända finns fåtaligt, medan andra flicksländor som ljus lyrflickslända, mörk lyrflickslända, sjöflickslända, större kustflickslända och större rödögonflickslända är vanligare. Av de större arterna ser man ofta ganska enkelt blågrön mosaikslända, brun mosaikslända, höstmosaikslända, tidig mosaikslända, guldtrollslända, metalltrollslända och större sjötrollslända.

Promenerar man ut i skogen lite längre från sjön slås man av variationen – plötsligt kan man få känslan av att befinna sig på en norrländsk myr eller i en skog. 500 meter fågelvägen väster om Eksholmssjöns västra strand tar denna känsla sig formen av Pydden, som tillsammans med gölarna vid och kring Svartavad en bit längre västerut utgör de troligen mest sydliga platserna i landet med brunvattengölar omgivna av gungflyn. Här ropar hackspettar av olika slag, domherre och korsnäbbar tjyppar. Ute i vitmossan växer den mycket sällsynta köttätande växten flugtrumpet tillsammans med betydligt vanligare dito i form av sileshår av olika slag.

Kring Pydden finns för sydskåningar många intressanta trollsländor som starrmosaikslända, gungflymosaikslända, myrtrollslända och nordisk kärrtrollslända. Samtliga finns här i området på deras kanske sydligaste utpost i landet. Mindre smaragdflickslända är vanlig tillsammans med mer allmänna arter som pudrad smaragdflickslända, spjutflickslända, gulfläckig glanstrollslända, svart ängstrollslända, blodröd ängstrollslända och tegelröd ängstrollslända.

Besökstips
Kombinera gärna besök i området med promenader till några av de andra fina områdena i närheten: söderut ligger Fjällfotasjön och Fjällfota ljung. Västerut Bökeberg, Yddingen och Holmeja. Åt nordost går Skåneleden mot t ex Häckeberga och densamma leder mot Torup i motsatt riktning.

Vägbeskrivning
Eksholm från en av bryggorna. Foto: Magnus Billqvist.Tyvärr finns det ingen näraliggande anslutning med kollektivtrafik. Närmast är buss 165 ute på väg 108, men därifrån är det är mer än 2 km fågelvägen, men promenaden är utsökt genom Holmejaskogen. Återstår gör bil eller cykel. Cykel är att rekommendera då du då kan ta dig på skogvägar genom hela området och då på några minuter till t ex Svartavad, dammarna vid Holmeja, Bökeberg och inte minst Fjällfota ljung i söder.

Med bil kör du på väg 816 (N Sturupsvägen) och i korsningen där det är skyltat mot Vismarlöv åt norr tar man av i motsatt riktning. Efter bara 50 meter finns det en parkering på vänster sida intill reservatsskylten. Observera att skogarna kring större delen av det stora skogsområdet öster om väg 108 och västerut är omgärdat av stängsel med låsta grindar så du kan inte köra in till Pydden.

Från parkeringen följer man vägen ned mot sjön och scoutgården Kirsebo. Runt sjön går det flera stigar. För att komma till Pydden tar man sig antingen på dessa stigar eller längs skogsvägarna norr om sjön. Följ kartan tills du når den här korsningen mitt emellan sjön och Pydden. Vik av åt väster här, på nordsidan av ett dike, du går då i kanten av ett gammalt hygge (på andra sidan diket finns en mycket fin gammal tallskog) och kommer efter ca 200 meter fram till gungflyet kring Pydden. Gå INTE på den södra sidan av diket för då kommer du inte över detta när du närmar dig Pydden.

Tänk på/notera
Skåneleden passerar genom området. För den som vill övernatta finns ett vindskydd på den norra stranden av Eksholmssjön.

Fikar gör man med fördel i Vismarlöv, några km norrut längs vägen.

Se mer om områdets trollsländor här.

Text & bild Magnus Billqvist 2008/2014.

pyddenFlugtrumpet_pydden