Häckeberga

Häckeberga - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Stora skogsområden omväxlande med odlingsmarker, hagmarker, sjöar och kärrområdet Skoggårdsängar. Häckeberga slott ligger på en udde i sjön. Delar av området är naturreservat och särskilt känt för den rika insektsfaunan och svampfloran knuten till de gamla ekarna och bokarna.

Flera parkeringar i området.