Häckeberga allmänning

På Romeleåsens nedre sluttning öster om Genarp ligger en större betesmark med intressant flora. Området är tillsammans med bäckravinerna högre upp på åsens sluttning skyddat som naturreservat.

Det finns massor av leder av olika slag och det går också bra att vandra öppet över heden. Torpruiner och Häckeberga kvarn visar att området haft många användningsområden. Även på TV har området förekommit, då delar av serien om Kulla-Gulla spelades in här.

Dovhjort är vanlig, sångsvan häckar i dammen på heden och det finns ganska gott om både snok och huggorm, för den som vet hur man finner dem.

Skåneleden passerar området och parkering finns vid idrottsplatsen. Bussförbindelse finns till Genarp.
Häckeberga allmänning i oktober- Foto: Magnus Billqvist.