Hammarsnäs

Hammarsnäs - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Hammars näs består av öppna strandängar och marsklandskap vid den flacka Öresundskusten norr om Höllviken. Här finns ett rikt fågelliv året om med främst häckande vadare och många gäss under vintern. Större delen av året råder beträdnadsförbud på strandängarna.

Parkering finns i söder.