Husie mosse

Naturen svarar snabbt
Malmöbornas och deras naturintresse har fått ett visst uppsving och gett trevliga resultat här och var inom kommungränserna bland annat i form av en rad blöta miljöer som återskapats i stadens ytterområden. Kanske har man mera outtalat också tänkt, att om man inte har smultronställen får man se till att skaffa sig några.

Husie mosseHusie mosse kan ses som ett av de mest framträdande exemplen på de naturvårdsåtgärder man vidtagit de senaste decennierna. I den gamla igenvuxna mossen i dalgången öster om Husie kyrka schaktade man 1997 bort såväl växtlighet som dybotten och skapade en långsmal, 3,8 hektar stor och ner till två meter djup sjö med öar och buktande stränder. En del av vegetationen sparades längs östra kanten liksom trädbestånden i vardera änden, medan de uppgrävda massorna lagts upp i en kulle, som fungerar som utsiktsplats över sjön. Runt denna leder en spångad stig med god insyn i fågellivet.

Företrädare för detta har snabbt upptäckt och accepterat den nya lokalen och etablerat sig i eller invid sjön. Gråhakedopping infann sig genast tillsammans med sothöns och gräsand. Medan det fortfarande fanns kala småöar uppehöll sig mindre strandpipare där och brun kärrhök häckar. Naturvård med vackert gensvar!

Kommunikation till Husie mosse
Sök resa från t ex Centralstationen i Malmö till Husie mosse (buss 5) på www.skanetrafiken.se

Handikappsanpassning
Barnvagn/rullstol: Ej jämnt underlag, men kan gå med lite besvär.

Motionsspår
Utgångspunkt: Parkeringen.
Längd: 2 km Tid: 1 timme

Klädsel: Promenadskor. Stövlar om det är blött.

Sevärdheter
Fågelskådning