Idala

Idala_skogsodlaKring Idala intill Veberöd i Lunds kommun finns ett tätortsnära naturområde med stora naturvärden. Dess öppna sandmarker och solvarma bryn utgör livsmiljöer för solitära bin, bastardsvärmare med flera arter insekter. Floran är rik med blommande torrängsarter.

Idala