Knästorp

  knastorp1Tätortsnära vandringsstråk i varierande miljöer
Där Höje å passerar Knästorp alldeles intill Lund finns flera anlagda dammar, parkmiljöer, betesmarker, dungar och en ganska trevlig, nästan pittoresk, bymiljö kring byarna Knästorp och Vesum. Ån går på flera platser att följa på båda sidor men bäst går man på den norra. Denna sida möjliggör promenad hela vägen från Lund förbi Knästorp och vidare mot Bjällerup, Kyrkheddinge och – faktiskt – Genarp. Detta på grund av Höje å natur- och kulturstig.

Några av dammarna vid Knästorp är bland de allra första som överhuvudtaget anlades för att fånga upp närsalter som kväve och fosfor.

knastorp2Kring Knästorp häckar fåglar som knölsvan, vigg och knipa. Under vintern ses ofta större hackspett, stenknäck, nötväcka och ibland kungsfiskare. Mer tillfälligt har sällsyntheter som småfläckig sumphöna, svart rödstjärt, härfågel, varfågel och vaktel observerats.

Kring ån och dammarna återfinns mycket mer än bara fåglar. Inte minst hittar man här flera arter trollsländor, bl a vackra arter som större kustflickslända, mindre rödögonflickslända och blodröd ängstrollslända.

Inne på kyrkogården på några gravstenar kan den som söker finna den sällsynta kalkvägglaven, om inte de skrubbats bort i någon sorts övernitisk städiver förstås.

Att hitta dit
Byn Knästorp når du med bil från väg 108. Det finns två avfarter dit – antingen vid Vesum eller strax innan Lunds södra knastorp3infart. Bägge är skyltade. Kommer du med cykel eller går så passerar cykelvägen Staffanstorp-Lund Knästorp. Kommer du från Lund kan du också cykla eller gå norrifrån. Om du kommer med bil eller cykel parkerar du lämpligen vid kyrkan eller strax intill. Gå ner till ån på vägen som visar ”Motortrafik för obehöriga förbjuden”. Gå över bron. Spana av betesmarken och parkmiljöerna kring husen. Gå västerut längs ån mot Lund till gamla järnvägsbron. Gå över ån, följ den på södra sidan bort till dammarna där. Vänd och gå tillbaka på södra sidan hela vägen till Knästorp. Var hela tiden observant på förbisvirrande kungsfiskare.

Text & bild Magnus Billqvist 2008