Knivsåsen

knivsasenKnivsås-Borelund eller Knivsåsen som det oftast kallas ligger utanför Dalby. Knivsåsen är ett naturreservat öster om Dalby. Från rullstensåsen som gett reservatet sitt namn, Knivsåsen, har du fin utsikt över omgivningarna. Här kan man vandra på åsens rygg genom lummig bokskog och ut på uråldriga betesmarker.

Är det varmt kan man ta sig ett dopp i Dalby stenbrott, det vattenfyllda gamla brottet i söder, som sedan länge är populärt för badare. Vid stenbrottet finns grillplats, toalett och parkering. I Knivsås-Borelund finns flera stigar som går att kombinera för en fin rundvandring.

Beskrivning av naturvärden
Man kan säga att Knivsåsen är en klassisk rullstensås, med enar som växer glest över de gräsklädda sluttningarna. Uppe från åsen har man god utsikt åt alla håll, inte minst norrut mot Hällestad där hela det system av rullstensåsar som Knivsåsen tillhör, böljar vidare, längre än ögat kan nå.

I den öppna enefäladen öster om stenbrottet, Lunnarps fälad, växer backsippa på våren,  och på sommaren tar timjan, gulmåra och tjärblomster över. Det är också en viktig miljö för fjärilar, skalbaggar och andra insekter. Också fåglar trivs på Knivsåsen, med Gulsparv och tornfalk bland karaktärsarterna. En och annan örn kan ibland ses glida över åsen. Knivsåsen är en rest av den stora fäladsmark som skapades under 1700-talet när hela Romeleåsen var trädlös betesmark. Merparten av fäladsmarkerna som är bevarade idag är opåverkade av gödsling och har därför den biodiversitet och artsammansättning som bara ogödslade, urgamla betesmarker kan uppvisa.

knivsasen-2

Besökstips
I södra kanten av reservatet ingår Dalby stenbrott, som numera är vattenfyllt och mål för såväl badare och fiskare. Att använda vattnet för dykning och snorkling är också populärt. Känner man inte för att bada kan en promenad med utsikt över de stupande bergväggarna vara nog så imponerande och natursköna. Det finns även grillplats nere vid vattnet. På sommaren används stenbrottet som konsertplats, då spelas allt från opera till rockmusik. Det finns både parkering och toalett tillgängligt.

Vägbeskrivning
Naturreservatet ligger strax öster om Dalby i Lunds kommun. Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84). Tar man buss åker man lättast från Dalby och hoppar av vid hållplats Knivsåsen uppe vid väg 11. Därefter går man under vägen via en gångtunnel. Med bil åker man gamla Veberödsvägen ut ur Dalby mot väg 11. Reservatet ligger på vänster sida med skyltad parkering.

Tänk på
Lederna är markerade, men tyvärr finns inga stigar som är speciellt anpassade för rullstol eller barnvagn. Det är lockande att hoppa eller dyka från klipporna i Stenbrottet, men här sker flera olyckor varje år. Det kan vara livsfarligt att hoppa eller dyka från klipporna!

Besök Länsstyrelsen för mer information om Knivsåsen och Dalby stenbrott samt karta över området.

Ingrid Camper

Referenser
Länsstyrelsen, utflyktsguide till Skånes naturreservat
Arne Schmitz, Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998.