Knivsåsen

knivsasenKnivsåsen är ett naturreservat öster om Dalby. Huruvida Knivsåsen fått sitt namn av sin form är inte säkert men väldigt troligt. Här kan man vandra på åsens rygg genom gles bokskog och ut på uråldriga betesmarker. Är det varmt kan man ta sig ett dopp i Dalby stenbrott, det vattenfyllda gamla brottet som sedan länge är populärt för badare.

Beskrivning av naturvärden
Man kan säga att Knivsåsen är en klassisk rullstensås, med enar som växer glest över de gräsklädda sluttningarna. Uppe från åsen har man god utsikt åt alla håll, inte minst norrut mot Hällestad där hela det system av rullstensåsar som Knivsåsen tillhör, böljar vidare, längre än ögat kan nå.

I den öppna enefäladen öster om stenbrottet, Lunnarps fälad, växer backsippa på våren,  och på sommaren tar timjan, gulmåra och tjärblomster över. Det är också en viktig miljö för fjärilar, skalbaggar och andra insekter. Också fåglar trivs på Knivsåsen, med Gulsparv och tornfalk bland karaktärsarterna. En och annan örn kan ibland ses glida över åsen. Knivsåsen är en rest av den stora fäladsmark som skapades under 1700-talet när hela Romeleåsen var trädlös betesmark. Merparten av fäladsmarkerna som är bevarade idag är opåverkade av gödsling och har därför den biodiversitet och artsammansättning som bara ogödslade, urgamla betesmarker kan uppvisa.

knivsasen-2

Besökstips
I södra kanten av reservatet ingår Dalby stenbrott, som numera är vattenfyllt och mål för såväl badare och fiskare. Att använda vattnet för dykning och snorkling är också populärt. Känner man inte för att bada kan en promenad med utsikt över de stupande bergväggarna vara nog så imponerande och natursköna. Det finns även grillplats nere vid vattnet. På sommaren används stenbrottet som konsertplats, då spelas allt från opera till rockmusik. Det finns både parkering och toalett tillgängligt.

Vägbeskrivning
Naturreservatet ligger strax öster om Dalby i Lunds kommun. Åk gamla Veberödsvägen ut ur Dalby mot väg 11. Reservatet ligger på vänster sida med skyltad parkering. Tar man buss åker man lättast från Dalby och hoppar av vid hållplats Knivsåsen uppe vid väg 11. Därefter går man under vägen via en gångtunnel.

Tänk på
Lederna är markerade, men tyvärr finns inga stigar som är speciellt anpassade för rullstol eller barnvagn. Det är lockande att hoppa eller dyka från klipporna i Stenbrottet, men här sker flera olyckor varje år. Det kan vara livsfarligt att hoppa eller dyka från klipporna!

Besök Lunds kommuns hemsida för mer information om Dalby stenbrott och karta över området.

Ingrid Camper

Referenser
Länsstyrelsen, utflyktsguide till Skånes naturreservat
Arne Schmitz, Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998.