Krankesjön

Krankesjön - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Krankesjön är en av landets främsta fågelsjöar med många sällsynta arter. Här häckar bland annat rördrom, svarttärna och skäggmes. Flera fågeltorn, gömslen, spänger och bryggor finns. Ett gömsle har byggts i vasskanten vid Silvåkratornet där det även finns en lägerplats. Man kan nå sjön på flera håll, inte minst med cykel. P-platser finns lite här och var, men de största angöringsplatserna är vid Silvåkra i öster, Stensoffa i sydväst och Sjötorp i väst.

Även omgivningarna är väl värda besök. Silvåkrakärret ligger några stenkast sydost om sjön. Öppna betesmarker finns på flera sidor, inte minst i den västra delen. Kring Stensoffa i den sydvästra delen finns flera gamla torvgravar med rikt insektsliv, inte minst flera sällsynta trollsländor. Se mer om det här.

Tyvärr går det inte att ta sig kollektivt till sjön. Närmaste bussförbindelse i Harlösa och Revinge by, med buss 157. Då kommer man norrifrån.

Foto Alexandra Roslund.