Kungsmarken

Kungsmarken - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Skånes största slåtteräng ligger vid golfbanan på Kungsmarken. Området ligger vackert vid Glombäckens dalgång och omges av stora betesmarker både i öster och väster. Floran är unik med många slåttergynnade arter.

God tillgänglighet med parkering, bussförbindelser och cykelväg på Hardebergaspåret.Kungsmarken - Foto: Sanna Dufbäck