Linnebjär

Linnebjär - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Lövskogen Linnebjär ligger vackert på Romeleåsens norra del med utsikt över Vombsänkan. Norra delen består av öppna betesmarker och inne i skogen finns flera gläntor med slåtterängar där floran är rik. Många kommer hit för att uppleva fågelkören på våren då även vårfloran är som vackrast.

Parkeringen är skyltad från vägen i väster.