Löddesnäs

Löddesnäs - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Norr om Bjärred rinner Kävlingeån ut i Öresund och omges av strandängar och vassbälten med revlar ute i havet. Området är främst en bra fågellokal med strandängarna har även en rik flora. Delar av året råder beträdnadsförbud men ett fågeltorn finns på strandängarna för att ge möjlighet att studera fågellivet.