Lomma dammar

Lomma dammar - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.I norra delen av Lomma finns ett stort antal dammar som uppkommit genom lertäkt för tegelindustrin. Dammarna har idag ett intressant fågelliv och flera av dem har skyddats som naturreservat. Strövstigar finns iordningställda runt dammarna.

Parkering och bussförbindelser finns i Lomma.