Lunds (Källby) reningsverk

Sydväst om Lund rinner Höje å i en vacker dalgång med betesmarker, skogsdungar och flera dammar. Området ingår i det kommunala naturreservatet Höjeådalen som du kan se i hela sin omfattning här.

Området lockar med promenader, grillning och naturstudier. Här finns ett rikt fågelliv med brunand, bläsand, smådopping, forsärla, kärrsångare och tillfälligt även härfågel, flodsångare, bronsibis, videsparv och vitvingad tärna.

Närheten till staden gör det lätt att ta sig hit på cykelvägar och med stadsbuss. Parkering finns vid den öppna platsen vid dammarna. Informationsskyltar på plats berättar mer om området.

Det finns gott om strövstigar och flera broar över ån.

Referens: Skånsk skådarguide


Kallby1 kallby2