Måryd

På Romeleåsens nordöstsluttning ligger naturreservatet Måryd. Med sin varierade natur och sina storslagna vyer utgör Måryd sedan länge ett populärt utflyktsmål.

maryd2

Beskrivning av naturvärden/sevärt
Mittemellan Dalby, Torna Hällestad och Södra Sandby ligger ett större skogsområde med angränsande betesmarker som är avsatt till fyra naturreservat; Skrylleskogen, Måryd, Gryteskog och Prästaskogen. Måryd ligger strax nordost om Skrylleskogen. Det finns promenadstigar mellan Skrylleområdet och Måryd, som även utgör en hållplats på Skåneleden.

Nordöstsluttningen i området är ganska brant med en nivåskillnad på närmare 60 meter. Här bjuder Måkullsbacken på en storslagen utsikt över Vombsänkan. På flera ställen i sluttningen kan man se diabasgångar som genomkorsar berget som mörka band. Det ger en uppfattning om hur åsen såg ut för ca 150 år sedan.

Citronfläckad kärrtrollslända, hona. Magnus Billqvist.I området finns flera bäckar och anlagda vattendrag, bland andra Boijsens dammar där det växer röd näckros. Dammarna är uppkallade efter markägaren som började anlägga dem i området på 40-talet. Kring dammarna kan man med lite tur se vackra trollsländor, exempelvis citronfläckad kärrtrollslända.

I Måryds södra delar finns de ovanliga vresbokarna med sitt sagolika grenverk. Vresboken är en mutation av den vanliga boken. Övriga trädslag som syns i Måryd är björk, tall, ek och bok. Vegetationen är på sina håll tät, och består bland annat av backsippa, kruståtel, ljung, enbuskar och knägräs.

Besökstips
Närmaste ställe att äta och fika på är Skryllegården. Beståndet av vresbokar i Torna Hällestadstrakten är sannolikt det största i Europa.

Vägbeskrivning
Det är lätt att ta sig till Måryd med naturbuss 159 från Lund C.

När naturbussen inte går kan bussresenären under vardagar ta Skånetrafikens linje 175 från antingen Dalby eller Södra Sandby och hoppa av vid hållplats Skrylle. Därifrån går det att promenera till Måryd. Den som åker från Lund måste först byta buss i Dalby/Södra Sandby.

1934100_37189133680_4200_nPå helgen kan du åka kollektivtrafik till Skrylle direkt från Lund C – fyra turer per dag. Dessa turer körs med taxi och måste beställas i förväg. Leta efter restider till hållplatserna Skrylle och Skryllegården på Skånetrafikens hemsida.

Du som tar dig hit med bil hittar till Måryd genom att köra från Södra Sandby mot Dalby. Efter den branta uppförsbacken, ca 600 meter efter samhället, går en avtagsväg till vänster. Följ vägen i drygt en kilometer tills det dyker upp en skylt som visar in till parkering på högra sidan.

Tänk på/notera
Tänk på att Måryd är ett naturreservat där allemansrätten inte gäller.

Läs mer
www.lund.se
www.lansstyrelsen.se
www.svenskbotanik.se

Eva Mårtensson

 

Lunds kommuns information