Nabben

Falsterbo fyr från Nabben - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Sydvästra hörnet av Falsterbohalvön är en av Europas bästa sträckfågellokaler under hösten. Utanför finns sandreveln Måkläppen med rikt fågelliv och sälkoloni. Fina sandstränder och golfbana.

Buss och cykelväg till Falsterbo. Beträdnadsförbud på Måkläppen från februari till oktober.