Prästaskogen

Prästaskogen - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Ett svårupptäckt naturreservat, med infarten från Lemmeströtorp, strax sydöst om Sturups flygplats. Inbjudande lövskogar, hagmarker och rikkärr i kuperat landskap. I området finns bland annat en rik flora i rikkärret med arter som majviva, majnycklar och tätört.

Cykelväg längs väg E22 från Svedala och Skurup.