Risen

Risen - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Risen är ett större sandigt fäladsområde söder om Genarp. Torrängarna på kullarna och kärren i svackorna har en intressant flora och insektsfauna. Fäladen tillsammans med skogen i söder är skyddat som naturreservat.

Parkering i norr och sydväst. Bussförbindelse till Genarp från Malmö och Lund.