Saxåns mynning

Saxåns mynning - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Söder om Landskrona finns öppna betade strandängar med rikt fågelliv. Området ses från motorvägen men upplevs bäst från fågeltornet intill ängarna. En stor del av året råder beträdnadsförbud på ängarna.

Området nås lättast med cykel från Landskrona men det finns även möjlighet att köra dit med bil.