Skanörs ljung

Skanörs ljung - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Skanörs Ljung är en öppen fukthed med unik flora och fauna. Under sensommar och höst bildas termik som utnyttjas av rovfåglar på flyttning. Parkering och camping på västra sidan där det också är bäst att studera rovfågelsträcket på hösten.

Cykelväg och busshållplats i norr.