Skanörs ljung

Skanörs ljung - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Skanörs ljung besöks av de som vill uppleva Nordeuropas bästa rovfågelsträck och för den som vill se en unik flora. Ljungen är en öppen fukthed med unik flora och fauna. Under sensommar och höst bildas termik som utnyttjas av rovfåglar på flyttning. Dagar med hög, klar luft och svag till måttlig sydvästlig vind ses rovfåglar i stort antal över Skanörs ljung. De stiger i vida cirklar uppåt på de varma, uppåtgående luftströmmarna för att ta höjd inför den fortsatta flyttningen mot sydväst.

Rovfåglarna
Bästa platsen att uppleva sträcket av rovfåglar är oftast den västra delen där hundratals fågelskådare enkelt får plats. Rovfåglarna kan vid goda förhållanden följas länge då de upptäcks över samhället österut och passerar först en stund senare över huvudena på besökarna. En riktigt bra dag kan ett 20-tal arter rovfåglar ses och flera, beroende på tidpunkt, i mycket stora antal. Bivråk, ormvråk och sparvhök kan ses i tusental och bland dem men i färre antal de flesta övriga av Nordens rovfåglar. Dessutom är chansen god att sällsyntare arter gör dem sällskap, som mindre skrikörn, och även annat än rovfåglar som vit- och svart stork.

En av Europas största fukthedar
Ute på ljungheden, som är en av Europas största fukthedar, finns en mosaik av våta och torra områden. Här, bland ljung och klockljung, trivs en rad sällsynta arter som klockgentiana, ljungögontröst och den köttätande växten småsileshår. Häckfågelfaunan på ljungheden är artfattig men ängspiplärka, sånglärka, tofsvipa och buskskvätta tillhör de regelbundna häckfåglarna.

Naturreservat
Naturreservatet skyddar även strandängar på båda sidor av halvön. Ängsnäset, ett strandängsområde i söder, är ett värdefullt häckningsområde och fungerar även som rastplats åt flyttande vadarfåglar. På Ängsnäset är det beträdnadsförbud mellan 1 april och 15 juli för att ge de häckande strandängsfåglarna lugn och ro. Bland de häckande fåglarna kan skärfläcka, småtärna och större strandpipare nämnas.

Vägbeskrivning
Regionbuss 100 och 300 passerar Ljungen med närmaste busshållplats i det nordvästra hörnet. Hållplatsen heter Skanör Haga.

Parkering finns längs Reuterswärds väg som löper längs med den västra sidan av Ljungen. Detta är den närmaste och bästa platsen att utgå från för rovfågelsspaning. Alldeles intill ligger Falsterbo Camping.

Vill man ge sig ut på Ljungen finns det också parkeringsplatser längs med väg 100 (Falsterbovägen).

>> Läs mer om Skanörs Ljung

Ormvråk

Ormvråk