Skrylle

Skrylle - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Skrylle är ett naturreservat beläget mellan Dalby och Södra Sandby strax utanför Lund, omtyckt framförallt för sina natursköna motions- och vandringsspår. Skrylleskogen är ett av de mest välbesökta friluftsområdena i landet med drygt en halv miljon besökare per år.

Beskrivning
Skrylle är en plats för såväl den ambitiösa motionären som tränar inför Vasaloppet, som för barnfamiljen eller den djur- och naturintresserade. Den som är engagerad i det senare kan med lite tur upptäcka rådjur, dovhjort, vildsvin, fälthare, räv, hackspett, ormvråk, glada och sparvhök. För besökare som vill lära sig mer om områdets natur och vilda djur finns naturum som ligger på Skrylleområdet. Här har man också möjlighet att fördjupa dig i områdets historia.

Skrylle bestod länge mestadels av granskog, men i samband med att området blev naturreservat 1993 bestämdes det att man skulle satsa på en återplantering av lövskog. Stormen i december 1999 som fällde en stor del av granbeståndet påskyndade omvandlingen till lövskog.

Besökstips
Rödräv. Foto: Magnus Billqvist.Områdets samlingsplats heter Skryllegården. Här finns en restaurang som har öppet veckans alla dagar och som har såväl kaffe och smörgåsar som mat till försäljning. Skryllegården inrymmer även gym, omklädningsrum och bastu.

Det finns flera grillplatser och vindskydd i området som man kan boka i receptionen. Här kan man också köpa ved.

Skåneleden passerar Skrylle och många väljer att utgå härifrån när de påbörjar sin vandring.

Några av motionsslingorna är belysta och det finns ett rullstolsanpassat spår på 1,2 kilometer.

Vägbeskrivning
Till Skryllegården är det cykelavstånd från Södra Sandby, Dalby och Lund.

Bussresenären kan under vardagar ta Skånetrafikens linje 175 från antingen Dalby eller Södra Sandby och hoppa av vid hållplats Skrylle. Därifrån är det en 300 meters promenad till anläggningen. Den som åker från Lund måste byta buss i Dalby/Södra Sandby.

På helgen kan du åka kollektivtrafik till Skrylle direkt från Lund C – fyra turer per dag. Dessa turer körs med taxi och måste beställas i förväg. Leta efter restider till hållplatserna Skrylle och Skryllegården på Skånetrafikens hemsida.

På våren och hösten gör Naturbussens linje 159 turer till Skrylle, med utgångspunkt från Lund C. Tidtabeller hittar du på Skånetrafikens hemsida.

Tänk på
Tänk på att Skrylleområdet är ett naturreservat där allemansrätten inte gäller.

Notera också att Skrylleområdet kan vara mycket välbesökt på helgerna, framförallt under vår och försommar.

Se mer här
Skryllegården
Skåneleden
Skånetrafiken

Eva Mårtensson