Smyge kärr

 

Titta på grodor och trollsländor i Sveriges sydligaste smultronställe.

Naturvärden
Smyge kärr - Foto: Magnus BillqvistGamla, igenlagda grustäkter blir påfallande ofta fina naturlokaler, främst kanske för att de inte är odlingsbara utan får återgå till ett mera naturligt tillstånd. Smyge kärr är ett exempel på detta från Trelleborgs kommun. Den sterila grusmarken har förvandlats till ett rikkärr tack vare kalkberggrund och framsipprande grundvatten, som bildat öppna pölar och starkt underlättat den invandrande växtligheten. Finkornig sand har yrt ner och lagt sig som ett täcke över det grövre materialet och så har frön med vinden förts in och ner i den lugna sänkan för att där gro och slå rot. Inte minst vedartade växter har snabbt etablerat sig: olika salixarter, oxel, rönn, hagtorn, jolster. För att inte dessa ska dominera alltför mycket och förta området dess mera marknära värden måste viss röjning ske.

Smyge kärr har röjts och skötts av den lokala Naturskyddsföreningen och på senare år har kommunen i en naturvårdssatsning röjt växtlighet och anlagt nya dammar. Orkidéer som maj- och ängsnycklar går att hitta, andra växter av intresse är vitpyrola och skavfräken. Strandpaddan hade förr ett av sina bestånd här men det har länge varit isolerat från andra. Efter åtgärder hoppas man att den ska återkomma och hittas igen, tillsammans med de andra groddjuren som finns där idag. Det du lär se mest av är ätlig groda. Dessa stora, grönaktiga grodor sitter i strandkanterna men hoppar ut i vattnet när du kommer nära.

Grunda, små vatten blir snabbt varma men riskerar också att torka ut. Detta är miljöer som några arter trollsländor frodas i, då konkurrensen med exempelvis fisk är minimal. Flera arter ängstrollsländor är därför vanliga vid Smyge kärr. Du ser enkelt de lysande röda hannarna under sommaren. Smaragdflicksländor, smala, grön- och blåskimrande, finns det två arter av här. En av Europas allra största trollsländor och därmed insekter, den blå kejsartrollsländan, är nog den man ser enklast. Flera sällsynta trollsländor har påträffats här också, som vandrande ängstrollslända och klarblå mosaikslända.

Annat att hålla utkik efter är flera dagfjärilar, särskilt i de blommande ängsmarkerna utanför stängslet. Den stora myskbocken ses inte sällan i buskagen.

Besökstips
Läget nära hamnen och bebyggelsen gör Smyge kärr dubbelt värdefullt som oas för såväl invånare som turister – ett fint stycke närnatur. Det finns ett stort utbud av glass, lunch och fika tvärs över vägen från kärret sett. Under delar av året blomstrar det ymnigt utanför själva reservatet: titta där efter inte minst fjärilar.

Vägbeskrivning
Parkera på den stora P-platsen vid Smygehuk. Gå tvärs över vägen och över en stätta in i fårhagen. Busshållplatsen ”Smygehuk hamnen” finns längs vägen alldeles intill kärret.

Tänk på/notera
Under semestertid kan det på helgerna vara svårt att hitta parkeringsplats.

Texten är delvis hämtad ur Arne Schmitz bok Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998, men justerad och uppdaterad av Magnus Billqvist.