Smyge kärr

Smyge kärr - Foto: Magnus BillqvistSveriges sydligaste smultronställe

Gamla, igenlagda grustäkter blir påfallande ofta fina naturlokaler, främst kanske för att de inte är odlingsbara utan får återgå till ett mera naturligt tillstånd. Smyge kärr är ett exempel på detta från Trelleborgs kommun. På förbluffande kort tid har den sterila grusmarken förvandlats till ett rikkärr tack vare kalkberggrund och framsipprande grundvatten, som bildat öppna pölar och starkt underlättat den invandrande växtligheten. Finkornig sand har yrt ner och lagt sig som ett täcke över det grövre materialet och så har frön med vinden förts in och ner i den lugna sänkan för att där gro och slå rot. Inte minst vedartade växter har snabbt etablerat sig: olika salixarter, oxel, rönn, hagtorn, jolster. För att inte dessa ska dominera alltför mycket och förta området dess mera marknära värden måste viss röjning ske, något som Trelleborgs biologiska förening ser till att få verkställd, numera med scouters förträffliga hjälp.

Smyge kärr tillhör TBF:s skötebarn och föreningen berättar stolt om dess kvaliteter: främst maj- och ängsnycklar, medan vitpyrola och skavfräken också betraktas som intressanta nykomlingar. Strandpaddan hade förr ett av sina bestånd här men det har länge varit isolerat från andra och det är tveksamt om den i längden kan fortleva här. Våren 1998 kurrade dock flera hannar i kärret, vilket får be­traktas som ett löfte för framtiden.

Läget nära hamnen och bebyggelsen gör Smyge kärr dubbelt värdefullt som oas för såväl invånare som turister – ett fint stycke närnatur.

Texten är hämtad ur Arne Schmitz bok Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998.