St Lars med omgivningar

I södra delen av Lund ligger den stora Sankt Larsparken som delvis ingår i det kommunala naturreservatet Höjeådalen som du kan se i hela sin omfattning här. Parken skapades på 1870-talet kring sjukhusområdet Sankt Lars. Parken är idag väl uppväxt med många exotiska träd. De centrala delarna kring byggnaderna är mer typisk park medan kanterna är av skogsliknande karaktär. Parken ansluter till Höje å där det finns möjlighet till längre vandringar.

Parken är lättvandrad med breda stigar med små lutningar och med bra beläggning för rullstolar och barnvagnar.
Parkens närhet till centrum gör det lätt att ta sig hit till fots, med cykel eller med stadsbuss.

Referens: Natur för alla i och omkring Lund

St Lars med omnejd - Foto: Magnus Billqvist StLars2 StLars3